Begäran om att bli glömd

I det fall du önskar att MARSH RACING AB tar bort dina personuppgifter (att bli glömd) så har du rätt till detta under vissa förutsättningar. Vi kommer att ta bort alla personuppgifter om dig utom på de ställen vi behöver dessa för t.ex.rättsliga förpliktelser eller i det fall pågående avtal ännu ej är fullgjorda.

Om du begär att bli glömd, tänk på att du behöver spara order- eller kvittonummer så vi har möjlighet att spåra dina transaktioner i det fall du behöver åberopa garanti eller göra en reklamation.

Du begära att bli glömd genom att fylla i formuläret så komplett som möjligt nedan. Ofullständiga eller oidentifierbara uppgifter försvårar eller omöjliggör för oss att med säkerhet säkerställa din identitet och hitta relevanta personuppgifter.

För att vi ska kunna identifiera dig med tillräcklig säkerhet vill vi få följande uppgifter i meddelandet:

- Förnamn
- Efternamn
- Personnummer (gärna)
- Ett eller flera ordernummer (gärna om du har)
- Nuvarande adress
- Nuvarande postnummer
- Nuvarande ort
- Nuvarande fasta telefonnummer (gärna)
- Nuvarande mobilnummer (gärna)