Brembo Check

Brembo Check är en ny Brembo-app som intygar att UPGRADE-komponenterna är original


Förfalskning av Brembo-bromssystem är tyvärr något som blir allt mer vanligt. I det här fallet är det något som är mycket farligt eftersom det gäller prestanda för aktiva säkerhetssystem som är avgörande för förarens, passagerares och andra trafikanters säkerhet.

Brembo har alltid garanterat säkerheten och tillförlitligheten för sina egna delar och har nu utvecklat en app som heter Brembo Check som enkelt och snabbt kan användas för att intyga att dess produkter är äkta. Med Brembo Check installerad på din mobila enhet så behöver du bara skanna den unika QR-koden på etiketten som enkelt kan ses på den köpta UPGRADE-komponenten eller på lådan för att veta om Brembo-produkten är original eller inte.

För att förhindra manipulering görs etiketten med en utskrifts- och applikationsprocedur som förhindrar att den kan tas bort. Om du försöker ta bort den skadar du QR-koden, vilket gör den oanvändbar. På så sätt kan etiketten inte lösgöras och kan inte fästas på andra produkter än den ursprungliga.