Begäran om rättelse av personuppgift

I det fall du upptäckt att någon eller några av dina personuppgifter som MARSH RACING AB har registrerade om dig är felaktiga har du rätt att få dessa rättade. För att skydda dina uppgifter är vi noga med att vi kan identifiera vem det är som begär rättelse. Om vi inte med rimlig säkerhet kan veta vem som begär rättelse kan vi heller inte  utföra detsamma.

Om du begära rättelse av personuppgift fyller du i formuläret så komplett som möjligt nedan. Ofullständiga eller oidentifierbara uppgifter försvårar eller omöjliggör för oss att med säkerhet säkerställa din identitet och hitta relevanta personuppgifter.

För att vi ska kunna identifiera dig med tillräcklig säkerhet vill vi få följande uppgifter i meddelandet:

- Efternamn
- Personnummer (gärna)
- Ett eller flera ordernummer (gärna om du har)
- Nuvarande adress
- Nuvarande postnummer
- Nuvarande ort
- Nuvarande fasta telefonnummer (gärna)
- Nuvarande mobilnummer (gärna) 

Ange avslutningsvis de nya uppgifter du önskar ska gälla