Begäran om registerutdrag

Du som kund har rätt att få veta vilka uppgifter som MARSH RACING AB har registrerade om dig. För att skydda dina uppgifter är vi noga med att vi kan identifiera vem det är som efterfrågar registerutdrag. Om vi inte med tillräcklig säkerhet kan säkerställa  att det verkligen är du som begär registerutdrag kan vi inte heller lämna ut några personuppgifter.

Du begära att ett registerutdrag genom att fylla i formuläret så komplett som möjligt nedan. Ofullständiga eller oidentifierbara uppgifter försvårar eller omöjliggör för oss att med säkerhet säkerställa din identitet och hitta relevanta personuppgifter.

För att vi ska kunna identifiera dig med tillräcklig säkerhet vill vi få följande uppgifter i meddelandet:

- Förnamn
- Personnummer (gärna)
- Ett eller flera ordernummer (gärna om du har)
- Nuvarande adress
- Nuvarande postnummer
- Nuvarande ort
- Nuvarande fasta telefonnummer (gärna)
- Nuvarande mobilnummer (gärna)