Integritetspolicy

MARSH RACING AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är MARSH RACING AB:S målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information MARSH RACING AB samlar in och hur denna används. 

1. ANSVARIG FÖR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
MARSH RACING AB, org.nr. 559320-4869 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

2. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
2.1 Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar till oss
Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig bland annat i samband med köp/beställning i vår webbshop. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, adress, personnummer, e-postadress, mobilnummer och leveransadress.
 
Personuppgifter från tredje part
Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som genereras om dig när du använder våra tjänster, samlar vi också in personuppgifter (bl.a. folkbokföringsadress) från offentliga adressregister (Bisnode).
 
2.2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖRFör att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften (ändamål) vi gör detta.
 
2.2.1 Hantera beställningar och köp i webbshopen

Syfte
För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp.
 
Behandlingar
- Identifikation och ålderskontroll.
- Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar).
- Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 
Kategorier av personuppgifter som behandlas
- Namn.
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, leveransadress, e-post, telefonnummer.
- Personnummer vid kreditansökan.
 
Laglig grund Fullgörande av avtal för din beställning och dess leverans.
 
Lagringstid Se punkt 2.5 nedan.
 
 
2.2.2. Hantera kundserviceärenden

Syfte
För att kunna hantera kundserviceärenden.
 
Behandlingar
- Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.
- Säkerställa identitet.
- Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.
- Hantering av reklamations-, garanti-, skötselråd och andra supportärenden.
 
Kategorier av personuppgifter som behandlas
- Namn.
- Kontaktuppgifter (t.es. adress, e-post och telefonnummer, medlemsnummer).
- Din korrespondens.
- Köpreferenser (t.ex. ordernummer).
 
Laglig grund Fullgörande av avtal och berättigat intresse av att ge en bra service till våra kunder.
 
Lagringstid Se punkt 2.5 nedan.
 
 
2.2.3. Förhindra missbruk av våra tjänster

Syfte
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot MARSH RACING AB.
 
Behandlingar
- Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
- Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köpvillkor.
- Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 
Kategorier av personuppgifter som behandlas
- Personnummer.
- Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
- Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
- Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.
 
Laglig grund Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott.
 
Lagringstid Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk.
 
2.2.4 Uppfylla lagliga skyldigheter

Syfte
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt vid var tid gällande lag.
 
Behandlingar
- Nödvändig hantering för uppfyllande av MARSH RACING AB:s rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättlagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).
 
Kategorier av personuppgifter som behandlas
- Namn.
- Kontaktuppgifter (adress, telefonnr, e-postadress etc.).
- Köphistorik.
- Betalhistorik.
 
Laglig grund Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt gällande lag, se punkt 2.4 nedan.
 
Lagringstid Se punkt 2.5 nedan
 
2.2.5 Hantera åtkomst till webbtjänsten ”Mina sidor”

Syfte
För att kunna hantera administration av kunders köp och över tid säkerställa att vi har korrekta adressuppgifter om kunden och hantera dennes önskemål om kommunikation från MARSH RACING AB.
 
Behandlingar
- Säkerställa identitet och vid behov ålderskontroll.
- Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
- Skapa behörighet för inloggning på Mina Sidor.
- Spara dina kvitton för garanti och reklamation.
- Hantering av dina gjorda val på Mina Sidor.
- Avsluta medlemskap och radera personuppgifter.
 
Kategorier av personuppgifter som behandlas
- Namn.
- Folkbokföringsadress.
- Medlemsnummer.
- Personnummer.
- Medlemstatus.
- Kontaktuppgifter.
- Användarnamn.
- Köphistorik.
 
Laglig grund Behandlingen är nödvändig för MARSH RACING AB:s intresse av att administrera kunden och för att hantera kundens samtycke om kommunikation från MARSH RACING AB.
 
Lagringstid Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet 36 månader efter din senaste aktiva handling.
 
2.3 HUR OCH VARFÖR HANTERAR VI PERSONNUMMER 
Vi behandlar endast personnummer när det är nödvändigt och klart motiverat med hänsyn till ändamålet.
 
Vi använder personnummer för följande:
- Säker identifiering och vid behov ålderskontroll,
- Radera personuppgifter avseende avlida och emigrerade personer,
- Radera namn och adressuppgifter som har fått skyddad identitet, och
- Säkerställa identitet vid begäran om t.ex. registerutdrag, rättelse och radering.
 
2.4 VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED 
För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.
 
Leverantörer samt underleverantörer För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan MARSH RACING AB komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och/eller underleverantörer. Exempel på leverantörskategorier som MARSH RACING AB anlitar finns inom områdena logistik, finans, IT-drift, marknad- och analysföretag, tryck- och distributionsföretag av postal och/eller digital kommunikation.
 
Betal- och kreditbolag För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig om du önskar köpa finansiella tjänster i samband med köp hos MARSH RACING AB.
 
Myndigheter Mot bakgrund av lagkrav, berättigat intresse eller med ditt godkännande kan MARSH RACING AB komma att dela dina uppgifter med myndigheter som t.ex. Skatteverket, domstolar och Polisen.
 
2.5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 
MARSH RACING AB behandlar personuppgifter om dig för olika ändamål. Hur lång lagringstiden är beror på respektive ändamål. För ändamål där den lagliga grunden avser rättslig förpliktelse (som följer av lag) kommer dina personuppgifter sparas under så lång tid som lagen kräver (t.ex. bokföringslagen). På samma sätt sparas dina personuppgifter så länge MARSH RACING AB har skyldighet att fullgöra avtal (t.ex. leverans av varor till dig). Personuppgifter som behandlas under dessa lagliga grunder kommer MARSH RACING AB inte kunna radera, även om du begär det.
 
För personuppgifter där den lagliga grunden utgör MARSH RACING AB:S berättigade intresse, varierar lagringstiden och uppgår som längst till 10 år. Berättigat intresse för så lång tid gäller enbart för behandlingar som syftar till att ge så god service till dig som möjligt. Detta är t.ex. att uppfylla garantiåtaganden, reklamationsärenden, ge dig skötselråd eller annan service för varor du tidigare köpt.
 
2.6 VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer MARSH RACING AB vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

3. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
MARSH RACING AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

4. COOKIES 
På marshracing.se använder vi oss av cookies precis som de allra flesta webbplatser idag. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig och ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Vissa cookies är t ex nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera.
 
Vill du läsa mer om hur vi använder cookies kan du göra det i MARSH RACING AB:S cookiepolicy.

5. SOCIALA MEDIA 
MARSH RACING AB kan komma att publicera via Facebook, Instagram, LinkedIn och Pinterest. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som MARSH RACING AB själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.

6. DINA RÄTTIGHETER
Begäran om registerutdrag Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Ta bara kontakt med oss enligt nedan eller begär rättelse via webben. Vår ambition är att du skall få svar inom 30 dagar.
 
Begäran om rättelse av personuppgift Du har rätt att när som helst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt med oss enligt nedan eller begär rättelse via webben.
 
Rätten att bli raderad Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla eller om vi t.ex. har pågående leverans som ännu inte är fullgjord eller slutbetald. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.
 
Rätt att återkalla samtycke Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du göra via våra elektroniska utskick, på mina sidor eller genom att kontakta vår kundtjänst, se nedan för kontaktuppgifter.
 
Rätt att begränsa Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
- Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig
- Behandlingen är olaglig
- Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
 
Rätt att invända Du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.
 
Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.
 
Rättigheter vid profilering Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig.
 
Detta gäller dock inte:
- om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
- om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
- eller om du har samtyckt till behandling.

7. HUR DU KONTAKTAR OSS
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du dataskydd@marshracing.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.
 
Adress
MARSH RACING AB
Berthåga Lindväg 7B
752 60 UPPSALA
 
E-post dataskydd@marshracing.se
 
Tel nr 018-700 10 40

8. TILLSYNSMYNDIGHET
Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att MARSH RACING AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
 
Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

9. FASTSTÄLLELSE OCH ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN
Integritetspolicyn fastställdes av MARSH RACING AB den 2021-08-01.
 
Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.marshracing.se.